Legal information - greenyard.group
for a healthier future

Legal information

 

Bakker Barendrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam:

Bakker Barendrecht B.V. | 24129442
Bakker Centrale Inkoop B.V. | 24150319
Bakker Barendrecht Transport B.V. | 24148368
Holland Crop B.V. | 01051453

Algemene voorwaarden
Op al onze offertes, aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam. U kunt onze algemene voorwaarden raadplegen via de voorgaande link en worden op uw verzoek nogmaals toegezonden.

Privacy verklaring
Bakker Barendrecht respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Persoonlijke informatie die u bij ons achterlaat in welke vorm dan ook, wordt vertrouwelijk behandeld. Als u gegevens naar ons toestuurt via de recruitmentsite, geeft u daarmee de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het bepalen van geschiktheid voor een van onze vacatures. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Om het bezoek aan onze website te herkennen, maken we gebruik van zogenaamde cookies, kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website gebruiken wij ook cookies. Aan deze gegevens hangt geen persoonlijke informatie, we gebruiken deze geanonimiseerde gegevens om onze website te verbeteren en beter af te stemmen op de gebruikers.

Aansprakelijkheid
Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website is verouderd. Bakker Barendrecht is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

E-mail
BE GREEN – KEEP IT ON THE SCREEN! Denk aan het milieu voordat u een bericht print.

E-mail Disclaimer